Kliky
 

Hlavními  požadavky jsou: hmotnost, tuhost, materiál, způsob výroby a cena. Velké firmy se předhánějí ve zdokonalování svých výrobků za použití stále novějších technologií. Dobré kliky musejí být lehké a tuhé zároveň. Důležitá je také volba materiálu (hliník, ocel, karbon....) a technologie výroby (kování, lisování, obrábění, odlévání....). Důležité jsou také převodníky, zhotovované buď z oceli, slitin hliníku a vyjímečně z titanu. Kliky zhotovené z jednoho kusu s packami bývají nejtužší. Jednotlivé modely se od sebe liší: počtem zubů převodníků, roztečí a počtem pacek, upevněním na středovou osu....

Nejčastěji používanými materiály při výrobě klik jsou:

hliník - oblíbený díky snadné obrobitelnosti a ceně, jehož některé slitiny jsou lehké i tuhé zároveň

ocel - známá hlavně z levné produkce, i když např. firma Syncros ji používá i pro drahé modely, díky lepším pevnostním vlastnostem než má hliník

karbon
- vyznačuje se nízkou hmotností a vysokou životností. Nabízí širokou škálu využití, je však náchylný na mechanická poškození - např. při nárazu na kámen

Několik rad :

  • mějte na paměti zaměnitelnost a kompatibilitu se středovou osou a ostatními částmi pohonu
     
  • ujistěte se o možnosti koupi a dostupnosti jednotlivých převodníků
     
  • pamatujte, že na materiálu závisí vlastnosti klik